Kino Art Radnická

Eva Rybářová – Bez názvu

13. 1. – 9. 2. 2015

eva_okna

Obyčejné změny v každodenní realitě někdy bez povšimnutí přecházíme. Nevšimneme si například skutečnosti, že už je venku tma, i když před pár minutami bylo ještě světlo. Nebo že jsem přišli zvenku dovnitř a úplně se změnily podmínky, ve kterých se nacházíme. Uvnitř neprší.

Tyto náhlé kontrasty vyplývající z pohybu v časoprostorové realitě mají svoje mezníky, body zlomu, které jsou pro nás často těžko zachytitelné. Uvědomit si je nám pomůže jen situace, ve které máme opakovaně možnost přecházet z jedné hraniční pozice do druhé a přitom vždy míjet onen bod, ve kterém se vše absolutně mění.

V práci Evy Rybářové vidíme na pěti fotografiích podobné zacyklení plánů v jedné scéně. Zhustit víc plánů do jednoho záběru je inscenační strategie známá už z rané kinematografie. Předpokládá sekvenčnost a naraci. V tomto případě je však děj zaměněný za neustálé připomínání stejného námětu, který je zdůrazněný zvětšeninami v reálném měřítku. Bohatost zdánlivě nehybných a vyprázdněných zátiší nás přesvědčuje o tom, že se vyplatí znovu absolvovat relativně subtilní změnu podmínek a hledat v ní vevyřčený příběh.

← Archiv výstav