Kino Art Radnická

Ateliér environmentu FaVU: Prezentace umělce / AEN pro ART

25. 5. – 21. 6.

Bendova

Séria prezentácií študentov Ateliéru environment FaVU VUT sa uskutočnuje v spojitosti s OFF-Biennale v Budapešti. OFF-Biennale je neinštitucionálnou, civilnou iniciatívou, ktorá presahuje hranice Maďarska a typickej organizačnej štruktúry bienále, je to celá množina výstav a akcií. Prezentácia v Kine Art je jednou z českých satelitných aktivít bienále, kde sa okrem študentov brnenskej FaVU predstavia aj študenti pražskej AVU, FAMU a UMPRUM. Akcie počas prezentačného týždňa súbežne vytvoria inštaláciu na stene Galerie Art.

Horakova

Viac info na: http://offbiennale.hu/en/

 

← Archiv výstav