Kino Art Radnická

Normální autistický film

18. září

Pod pojmem autismus je zařazeno široké spektrum poruch, které obvykle souvisí s komunikací a sociální interakcí. V rámci normálního autistického dne toto téma přiblížíme promítáním dvou dokumentů, a to snímkem Normální autistický film a Markéta chce taštičku. Ty budou doplněny o diskuzi s Michalem Roškaňukem, ředitelem organizace Adventor, který nám vysvětlí, jak odlišné může být vnímání světa, ve kterém žijeme, i jak složitá může být sociální interakce. Další informace a vstupenky zde.