Kino Art Radnická

MY STREET FILMS OPEN CALL

do 25. dubna

Chcete se zúčastnit workshopu vedených předními českými dokumentaristy? Přihlašte svůj námět a vyhrajte bezplatnou účast! Máte čas do 25. 4. Poté komise vybere až osm uchazečů z každého města, jimž umožní bezplatnou účast na workshopech v Praze, Brně a Ústí nad Labem. Prostřednictvím seminářů a neveřejných konzultací a workshopů se účastníci naučí základům dokumentární tvorby s důrazem na dramaturgickou výstavbu filmu. Program se zaměřuje především na schopnost srozumitelné a informované reflexe vybraného tématu, výstižné artikulace myšlenek a schopnost komunikace skrze formu krátkého dokumentárního filmu.

Výsledné snímky automaticky postupují do soutěže My Street Films Awards, zároveň jsou k vidění na online filmové mapě mystreetfilms.cz.

Link na přihlášky tady.