Kino Art Radnická

Stejně rozdílné

The Same Difference / USA / 2015 / Nneka Onuorah / 78'

Stud lesba je dominantní a maskulinní, femme naopak ženská a AG je typ agresivní lesby. Bisexualita neexistuje, stejně jako pár dvou femme nebo těhotná stud. Každý si [ariann[může dovolit jen to, co přísluší dané kategorii. A tu jednou zvolenou každá správná lesba musí následovat. Režisérka Nneka Onuorah otevírá téma diskriminace uvnitř afroamerické komunity leseb, která je postavená na přísných pravidlech určujících to, jak mají lesbické ženy vypadat i s kým randit. Vykročení z jasně definovaných škatulí se neodpouští a ve snaze naplnit stereotypy genderových rolí vzniklých silným vlivem heteronormativní společnosti si lesby osvojují vzájemnou diskriminaci napříč komunitou. Svěží debut americké režisérky přináší vnitřní pohled na svět afroamerických leseb vyprávěný prostřednictvím jeho vlastních členek, mimo jiné i herečky Leou DeLariou ze seriálu Orange Is The New Black.

 

the-same-difference

A stud lesbian is dominant and masculine; a femme lesbian is feminine; an AG lesbian is a type of aggressive lesbian. Bisexuality does not exist, and neither does a couple consisting of two femmes nor a pregnant stud. Nobody may venture outside their category. And each proper lesbian has to follow the rules once she’s chosen the one she wants to be. Director Nneka Onuorah opens the topic of discrimination within the African-American lesbian community, which is built on strict rules determining how lesbian women should look and who to date. Deviating from the clearly defined labels is not to be forgiven, and the effort to fulfil the stereotypical gender roles created by the heteronormative society’s strong influence forces the lesbians to adopt mutual discrimination throughout the community. The American director’s fresh debut offers an insight into the world of African-American lesbians provided by the women themselves, including Leou DeLariou, an actress from Orange Is the New Black

ČSFD | IMDB

Program

Čt 17.11.
18:00
Sál Radnická 4 MZP EN / titulky CZ 100