Kino Art Radnická

Špalíček

Československo / 1947 / Jiří Trnka / česky s anglickými titulky / přístupné bez omezení

English synopsis below

S úvodem Marie Barešové z NFA

První celovečerní loutkový film Jiřího Trnky poeticky zobrazuje lidové zvyky a tradice, po staletí udržované na českém venkově. Filmová suita, na motiv Alšova Špalíčku národních písní, sestává ze šesti na sebe navazujících částí, situovaných do jednotlivých ročních období. Lyrické vyprávění a hru prostých loutek, inspirovaných lidových uměním, dokresluje hudba Václava Trojana s motivy lidových písní, zpívaných dětmi z Kühnova sboru.

The Czech Year

The first feature length puppet film of Jiří Trnka poetically reveals folk customs and traditions of the Czech countryside that have been preserved for centuries. A kind of cinematic suite based on Aleš’s “Collection of National Folk Songs”, it is made up of six related parts, each set in a different season. A lyrical narrative acted out by simple puppets is underlain by the music of Václav Trojan with motifs from folk songs sung by the children of Kühn’s choir.

ČSFD | IMDB

Program

Út 20.3.
18:00
Sál Radnická 4 FILMOVÝ KLUB PONREPO V ARTU česky 100 / 80 / 50