Kino Art Radnická

Slávnosť v botanickej záhrade

Československo / 1969 / Elo Havetta / 83’

Pestrý filmový karneval zasadený do prostredia vinárenskej dediny rozohráva prostredníctvom často bizarných postáv univerzálny príbeh o ľudských obavách, snahách aj zlyhaniach. Tulák Pierro sa rozhodne po rokoch ukončiť svoje večné putovanie, čo naruší inak pokojný život dedinčanov. Všestranne nadaný Elo Havetta vo svojom celovečernom debute pracuje nie len so slovenským folklórom a až maliarskou kompozíciou záberov, nebojí sa dokonca použiť i postupy nemého filmu. Pestrú škálu emócii zručne mixuje experimentovaním s groteskou, pátosom, prítomná je aj banalita a naivita života ako takého. Kvalitu filmu ocenila i porota v Sorrente, kde film v roku 1969 získal Striebornú Sirénu za réžiu.   

ČSFD | IMDB

Program

Út 25.10.
18:00
Sál Radnická 4 FILMOVÝ KLUB EPOS SK / subtitles EN 100