Kino Art Radnická

Holkou odmalička

Growing Up Coy / USA / 2016 / Eric Juhola / 83'

Kdyby vaše dítě zažívalo ve škole ústrky, co všechno byste byli ochotni podniknout, abyste vymohli nápravu? Coy nesmí s ostatními dětmi na záchody, respektive smí používat pouze toalety vyhrazené pro učitelský sbor. Důvodem je, že se narodila jako chlapeček a takovou holku někteří rodiče vidí jako hrozbu pro své šestileté dcery. Rodiče Coy nechtějí, aby byla jejich dcera vyčleňována, a tak udělají nelehké rozhodnutí: školu zažalují. První spor svého druhu vyvolá senzacechtivou vlnu zájmu médií z celého světa i příval nenávistných komentářů na adresu rodičů, kteří svému malému dítěti umožní žít v takovém rodu, s jakým se identifikuje. Dokument sleduje rodinu od příprav sporu po jeho vyústění a zaznamenává, jak velkou daň si takovýto boj vybírá na vztazích mezi manžely. Film se uvedením trefil do doby pokusů několika jižanských států USA prosadit legislativu namířenou proti právům trans* lidí.

growingupcoy2-1600x900-c-default

If your child was bullied at school, what would you be willing to do to find justice? Coy can’t go to the bathroom with other kids; she is only allowed to use the bathrooms reserved for teachers. The reason is that she was born a boy, and some parents perceive such a girl as a threat to their six-year-old daughters. Coy’s parents don’t want their daughter to be excluded, so they have come to a difficult decision: they will sue the school. The first lawsuit of this kind launches a sensationalist wave of media interest from all over the world as well as an avalanche of hateful comments against the parents who are letting their little child fulfil her gender identification. The documentary follows the family from the lawsuit preparations to its climax and observes the toll it takes on the parents’ relationship. The timing of the film’s premiere corresponds with attempts of some southern states in the USA to push through legislation against the rights of trans* people.

ČSFD | IMDB

Program

Út 15.11.
17:45
Sál malý MZP EN / titulky CZ 100