Kino Art Radnická

Co jste chtěli vědět o rodičovství, ale báli jste se zeptat

Everything You Always Wanted to Know About Parenthood But Were Afraid to Ask / 89'

English version below

Jiný kraj, jiný mrav, dalo by se říct. Jak ale šestice snímků z Evropy a Latinské Ameriky dokazuje, rodinné hodnoty jsou všude stejně důležité. Ne vždy je však jednoduché rodinu založit a již existující rodiny zase nebývají úplné či ideální. Když jsou ale srdce otevřená, překonávají se překážky daleko snáz.

So many countries, so many customs, one might say. But the six films from Europe and Latin America prove that family values are equally important everywhere. It’s not always easy to start a family, and the existing ones are often incomplete or imperfect. If you have an open heart, however, it’s much easier to overcome hardships.

|

Program

Čt 22.11.
20:30
Sál Radnická 4 Mezipatra různé / titulky CZ a EN 110