Kino Art Radnická

Čistič

The Cleaner / 2015 / Peter Bebjak / Slovensko / 94'

Slovenský film + English subtitles
English summary below

Peter Bebjak prichádza s voyerskou psychodrámou, ktorá divákovi predkladá súvislosti len postupne. Deprimovaný Tomáš sa živí čistením miest po zosnulých, čo ho privedie k bizarnej záľube v skrytom pozorovaní ich živých príbuzných. Prvotná nejasnosť v motiváciách a vzájomných vzťahoch podporuje budovanie napätia. V spojení s výnimočnými hereckými výkonmi a autentickou zvukovou stopou predstavuje Čistič v domácom prostredí chvályhodný počin nie len žánrovo, ale i kvalitatívne, čím sa úspešne zaraďuje medzi progresívnych predstaviteľov Slovenskej „novej vlny“.

cumi na bilou

Peter Bebjak introduces a voyeurist psychological drama which presents all contexts to the audience only gradually. Depressed Tomáš works as a cleaner of homes of deceased, which has lead him to a bizarre fetish of watching their living relatives. Initial confusion about motivations and mutual relationships supports the feeling anticipation. In connection with exceptional acting and authentic sound-track The Cleaner represents in its homeland a truly commendable creation, not only genre-wise, but also quality-wise, thanks to which it can be classified as one of the progressive representations of the Slovak “new wave”.

ČSFD | IMDB

Program

So 14.5.
20:30
Sál Radnická 4 SK / subtitles EN 120
St 18.5.
18:00
Sál Radnická 4 SK / subtitles EN 120