Kino Art Radnická

Projekce k výstavám k 100. výročí založení republiky v MZM

Program festivalu

Ve spolupráci s Moravským zemským muzeem jsme připravili cyklus promítání zdarma v Dietrichsteinsteinském paláci na Zelném trhu. Projekce filmů o československé historii s přednáškami historika Michala Konečného proběhnou přímo v expozici Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století ve 3. patře.