Kino Art Radnická

VOLÁNÍ BOŽÍ DIVOČINY

Program festivalu

Boží dílo No. 11 – Květena / Super Natural Garden Party

Start 15.00 hod. – End 23.00 hod

Voskovka, parožnatka nebo rýmovník? Květena je výměnnou akcí nejmilejších rostlinných úlovků a pých – přineste ty své a vyměnte s ostatními na našem dvorku, protože není nutné neustále jen něco zběsile nakupovat. Dobrovolný příspěvek z květinového swapu věnujeme nadaci Veronica. Během květinového bártru najdete na dvorku bar, hudbu a v Kině Art filmy Keď zima k riekam prichádza. ( Ľudovít Hanák, 2013), Planeta Česko (Marián Polák, 2017) a Záhrada (Martin Šulík, 1995). Odřezky, oddenky a řízečky se sebou!