Kino Art Radnická

Visions of Light 2014

Program festivalu

6. – 8. listopadu

 

visions

English bellow

Visions of Light je festival, který přináší výjimečné filmy, jež byly napoprvé přehlédnuty. Letošní ročník je pokladnicí filmů, které měly vliv na řadu dalších umělců. Od jednoho z nejranějších technicolorových zázraků Douglase Fairbankse (Černý pirát) až po kytarové guru, jako jsou Jimmy Page, The Edge a Jack White ve filmu Bude to nahlas. Tito lidé posunuli hranice uměleckých forem a jejich vliv je stále cítit. Nejzářivějšími hvězdami tohoto ročníku jsou Lee Marvin, který si jde za svým skrze Brutální sobotu, Sal Mineo jako sociopat, kterému nikdo nerozumí, v Kdo zabil medvídka, a Vivian Stanshallová jako dadaistická britská komediální šílená aristokratka ve snímku Sir Henry na panství Rawlinson. Můžete vidět i dva dokumenty od Herzoga, Christophera Leeho jako pohanského druida a film, ve kterém konečně zjistíte, jak přišli bratři Coeni na název jednoho ze svých nejúspěšnějších filmů. A to všechno v pouhých třech dnech!

 

visions1

The festival brings something special that was overlooked the first time around. Visions of Light, 2014, collects a rich treasury of films that have influenced other artists. From one of the earliest Technicolor marvels of Douglas Fairbanks, The Black Pirate (Cerný pirát) , to guitar gurus, Jimmy Page, The Edge and Jack White in It Might Get Loud (Bude to nahlas!). These people pushed the boundaries to progress an art form in which their influence is still being felt. This year’s brightest stars are Lee Marvin, who pushes his way through Violent Saturday (Brutální sobota), Sol Mineo as the sociopath that nobody understands in Who Killed Teddy Bear (Kdo zabil medvídka) and Vivian Stanshall as Dadaist British Comedic mad aristocrat in Sir Henry at Rawlinson End (Sir Henry na panství Rawlinson). Then there are two Herzog documentaries, Christopher Lee as a Pagan druid and the film that you finally learn from where the Coen Brothers got the title of one of their most successful films. And all of that in only three days!

offical website ist hier!