Kino Art Radnická

Visions of Light 2013

Program festivalu

7. – 9. listopadu

visions

web festivalu..

Vážení přátelé,

jsem rád, že Vás mohu spolu s Duncanem Hendym již posedmé pozvat na filmovou přehlídku Visions of Light, kterou pořádáme ve dnech 7. – 9. 11. 2013 v kině Art.  Naším cílem je stejně jako v minulých letech projekce filmů, jejichž obsahová i formální podoba předstihla dobu svého vzniku, má stálou platnost a jejich tvůrci se přes leckdy původní odmítání stali klasiky a ikonami. Stále se také snažíme, aby se jednalo o filmy, jež nebyly v České republice z nejrůznějších důvodů v minulosti promítány a nebo se tak stalo okrajově, případně před dlouhou dobou. Umělci jako Erich von Stroheim, Preston Sturges, Laurence Olivier, Marlon Brando nebo Gary Oldman nešli ve svých kariérách jednoduchou a běžnou cestou průměru, stejně jako jí nešli členové hudebních skupin Rolling Stones a Led Zeppelin. A tomu odpovídají i filmy, v nichž se objevují. Jsou inteligentní, ojedinělé a fascinující. Stejně jako v minulých letech máme připraveny ke všem snímkům lektorské úvody a atmosféru přehlídky bude vedle stylového baru a kavárny doplňovat výstava filmových plakátů.

Jste srdečně zváni.

Petr Šoupal

…………….

Dear friends,

I am glad that I can, along with Duncan Hendy, invite you for the seventh time to the film festival Visions of Light which is held on November 7 – 9, 2013 in Kino Art. Our goal is the same as in previous years; we want to show you films whose content and structure were ahead of their time, still have their relevance, and their creators, often despite initial rejection, became classics and icons. Also, we are still trying to find films that have never been, for many different reasons, screened in the Czech Republic in the past, or either marginally or a very long time ago. Artists such as Erich von Stroheim, Preston Sturges, Laurence Olivier, Marlon Brando nebo Gary Oldman didn’t follow an easy and ordinary path in their careers, neither has members of musical groups Rolling Stones and Led Zeppelin. And the same is true about the films they appear and appeared in. They are intelligent, unique and fascinating. As in previous years we have prepared introductions for each movie and the atmosphere of the festival will be completed not only by the stylish bar and cafe, but also by an exhibition of film posters.

You are cordially invited.

Petr Šoupal