Kino Art Radnická

Visions of Light 2015

Program festivalu

5. – 7. listopadu

 

verne_srdce_01

Vision of Light 2015 je rokem proher. Rokem zklamání, deziluzí a nehorázného zneužívání moci a důvěry. Ať už se jedná o pošetilou touhu anebo víru, že je možné čelit politickému útlaku. Přesto však temnotou probleskují záblesky naděje, vlákna vyprávění se splétají dohromady, aby se uchránila v příbězích, které si navzájem vyprávíme. Právě to jsou věci, které nás spojují – výzva k akci, únik z bezútěšnosti. Jedna pozoruhodnější než druhá. Dotýkají se našich životů, probouzí nás z pohodlné dřímoty a odpoutávají z našich řetězů. To je moc filmu. To je síla sdílené vize.

(Duncan Hendy)

 

soulpower1

Visions of Light 2015 is the year of the underdog. Those trampled by disappointment, disillusion and blatant abuse of power and trust. Whether it be misplaced love, foolish aspirations or the belief that political oppression can be toppled. Yet fragments of hope shimmer in this darkness, those strands of narrative that gather to take shelter in the stories we tell each other. These are the things that unite – the calls to action, the reprieve from the bleakness. Each one as devastatingly memorable as the next. They touch our lives, they revive us from our comfortable slumber and shake us loose from our moorings. That’s the power of film. That’s the power of a vision shared.

(Duncan Hendy)