Kino Art Radnická

Severská filmová zima 2016

Program festivalu

22. — 25. února

České titulky + English subtiltes
English synoposis bellow

vikander s kralickem

Tři komedie, tři dramata, jeden art a skoro žádný sníh. To je úžasná nabídka na únor, tedy na měsíc, kdy se na jaro těší i sněhuláci. Povídky ze Stockholmu vyprávějí sice o skupince tak trochu zoufalých a přepracovaných lidí, ale co je nám blízké, nás dokáže potěšit. Uprchlík na malinové loďce je zase příběh Švéda ve finském těle, což je krušné, protože Finové se mají tvářit chladně, smutně a prohrávat v hokeji. I film The Swedish Moment je komedie, i když hlavní hrdina má v kufru auta tělo a psychopatickou manželku k tomu. Život v akvárku splétá příběh prostituující se učitelky z mateřské školy, zkorumpovaného fotbalisty a básníka–opilce. Což zní jako další z námětů na severskou komedii, ale je to vynikající islandský art. Spoustu legrace by sliboval i námět Porodní báby o veliké lásce šamanské dcerky a nacistického důstojníka, ale to je zase drama jako řemen podle předlohy Katji Kettu. Korunovační klenoty jsou příběhem vražedkyně syna majitele továrny na výrobu bot, kterou ztvárnila Alicia Vikander s otlačenýma nohama. Konečně Jackpot je černočerná komedie na motivy Joa Nesbøho, takže se prosím hystericky nesmějte, když najdou v kufru tělo. Anebo ano, ať je ten únor veselý!

life_in_a_fishbowl

Three comedies, three dramas, one art, and almost no snow. That is the awesome programme for February, which is the month that excites even snowmen. It’s true that the film Stockholm Stories is about a group of slightly desperate and overworked people, but don’t forget that it’s the familiar things that make us happy. The film Raspberry Boat Refugee is a story about a Swede in a Finnish body, which is tough, because Finns are supposed to be cold, sad, and bad at ice hockey. The film Swedish Moment is a comedy even though the main hero has a corpse in the trunk of his car and a psychopathic wife on top of that. Life in a Fishbowl is about a prostitute kindergarten teacher, corrupted football player, and a drunk poet, which may sound like just another northern comedy, but is in fact an incredible Icelandic art film. The Midwife also sounded like a great comedy about the love of shaman daughter and a Nazi officer, but alas, it’s another drama based on Katja Kettu’s novel. The Crown Jewels is about a murderer of a son of a shoe-factory owner, played by Alicia Vikander with calloused feet. Finally Jackpot is a dark comedy based on Jo Nesbø’s book, so please don’t laugh during the scene where they find a body in a suitcase. Or do laugh and make this February a little brighter!