Kino Art Radnická

Meeting Brno 2017

Program festivalu

19.–28. května

Jednota v rozmanitosti
Na web Meeting Brno sem

Kulturní festival Meeting Brno se zaměřuje na mapování a zpřítomnění historie největšího moravského města, jemuž dala tvář i význam nejen česká, ale také německá a židovská komunita. V mnoha uměleckých vystoupeních a diskusních pořadech se témata reflektující minulost prolnou s tématy aktuálními. Cílem je nahlédnout a prožít minulost i dnešek z nejrůznějších perspektiv, a umožnit obohacující setkávání lidí různých názorů, kultur a náboženství. Námětem ročníku 2017 bude evropské heslo jednota v rozmanitosti – chceme se zabývat tolerancí odlišnosti, respektive jejím odmítáním, a zaměříme se i na mechanismy radikalizace společnosti či populismus. Důležitým motivem ovšem bude také oslavení dvaceti let od podpisu Česko-německé deklarace a připomenutí jejího zásadního přínosu pro porozumění mezi oběma zeměmi a společnostmi.