Kino Art Radnická

Jeden svět 2016

Program festivalu

29. března – 5. dubna 2016

Hledání domova

jeden-svet031170580

Skutečné příběhy z celého světa přináší mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Tematický obsáhlá festivalová nabídka, kdy se prostřednictvím filmů dozvíte o tom, co se děje doma i za humny a co trápí a co dělá radost lidem v různých částech světa čítá přes 40 dokumentů českých a zahraničních tvůrců.

Z dokumentů představených na letošním festivalu upoutá pozornost mj. příběh o dilematu syrského páru mezi odpovědností vůči rodině a myšlence revoluce, portréty babiček vracejících se do svých domovů v Černobylu, snímky o tom, jak se necháme manipulovat na sociálních sítích nebo také o robotech pečujících o nizozemské důchodce. Filmová nabídka je jako každý rok pestrá.

Vybraným tématem migrace zaměřuje festival svoji pozornost nejen na lidi přicházející do Evropy, ale především na nás samotné, kteří svůj domov máme. Probíhající události nás nutí zamyslet se, co pro nás znamená domov; o jakou jeho část jsme ochotni se podělit a jakou si naopak hodláme uhájit sami pro sebe. Domov je většina z nás zvyklá brát jako samozřejmost.

babusky z c

Jak doplňuje Kateřina Petrášová, koordinátorka festivalu v Brně: „Z letošního festivalového plakátu září svazek barevných přívěsků na klíče, na kterém však chybí to podstatné – klíč. Slogan – Hledání domova – odkazuje nejenom ke geopolitickým problémům dnešního světa, ale i k hledání identity společného domova“.

www.jedensvet.cz/brno