Kino Art Radnická

Das Filmfest: 8. festival německy mluvených filmů

Program festivalu

summer-windowEnglish subtitles included in all movies with exception:
Silvi, Jakob der Lügner, Till Eulenspiegel

(german version bellow)

23. – 27. října 2013

Generace Y

Narodili se v 80. nebo 90. letech a teď pomalu dospívají. V novinách a televizi se o nich mluví jako o nastupující, mladé a úspěšné generaci, která změní zavedené způsoby práce a možná pozitivně promění i celou společnost. To je GENERACE Y v kostce. Existuje ale i jiná generace Y, bojující se svými strachy a závislostmi, nesmyslně agresivní nebo jen obtížně hledající sama sebe a své místo ve světě. Na rozdíl od médií se filmaři této části generace Y věnují často.
(Oh Boy, Love Steaks, Noční křik, Mrtví a živí, Loutka, Local Heroes)

Das Filmfest Spezial

Das Filmfest opět představí českému publiku to nejnovější z filmové krajiny německy mluvících zemí. V rámci sekce DAS FILMFEST SPEZIAL se objeví velkofilmy i nezávislé snímky, které v rámci německojazyčné filmové tvorby tematicky či esteticky vynikají.
(Ludwig II., Hannah Arendt, Silvi, Okno do léta, Museum Hours)

Die Doku

V další již tradiční sekci DIE DOKU uvidíte ty nejnovější a nejzajímavější dokumenty, které v poslední době v rámci německojazyčného filmu vznikly.
(More than Honey, Bottled Life, Přesné oko Maxe Billa, Forever not alone, Moje žádná rodina)

DEFA – Literatura ve filmu

V rámci východoněmeckých studií DEFA byla natočena celá řada kvalitních filmů, schopných obstát i v dnešní konkurenci. Letošní řada vznikla opět ve spolupráci s nadací DEFA a věnuje se filmovým adaptacím známých literárních děl.
(Jakub Lhář, Goya – aneb tvrdá cesta poznání, Till Enšpígl, Poddaný)

oficiální web festivalu

………..

Generation Y

Sie sind in den 80er- oder 90er-Jahren geboren und werden langsam erwachsen, in Zeitungen und Fernsehen werden sie als junge, aufstrebende und erfolgreiche Generation porträtiert, die die etablierten Arbeitsweisen verändert, und möglicherweise auch die Gesellschaft als Ganzes positiv beeinflussen wird – die sog. GENERATION Y. Daneben existiert aber auch eine andere Generation Y, die mit ihren Ängsten und Abhängigkeiten kämpft, und auf sinnlos-aggressive Weise oder einfach mit großen Schwierigkeiten sich selbst und ihren Platz in der Gesellschaft sucht. Anders als die Massenmedien widmen sich die Filmemacher oft eher diesem Teil der Generation Y.
(Oh Boy, Love Steaks, Nachtlärm, Die Lebenden, Puppe, Local Heroes)

Das Filmfest Spezial

Das Filmfest präsentiert dem tschechischen Publikum jedes Jahr die neuesten und vielversprechendsten Produktionen der deutschsprachigen Filmlandschaft. Im Rahmen der Sektion DAS FILMFEST SPEZIAL liegt der Fokus auf den thematischen und ästhetischen Tendenzen im deutschsprachigen Filmschaffen, es werden sowohl große Filmproduktionen als auch Independent-Filme gezeigt.
(Ludwig II., Hannah Arendt, Silvi, Fenster zum Sommer, Museum Hours)

Die Doku

DIE DOKU ist eine inzwischen schon traditionelle Sektion, in der wie gewohnt die neuesten und interessantesten Dokumentarfilme gezeigt werden, die in der letzten Zeit im deutschsprachigen Film entstanden sind.
(More than Honey, Bottled Life, Max Bill – Das absolute Augenmaß, Meine keine Familie, Forever not alone)

DEFA – Literatur im Film

In den ostdeutschen DEFA-Studios wurden zahlreiche qualitativ hochwertige Filmen gedreht, die den Vergleich mit der heutigen Konkurrenz nicht zu scheuen brauchen. Die diesjährige Filmauswahl entstand wieder in Zusammenarbeit mit der DEFA-Stiftung und widmet sich filmischen Adaptionen berühmter literarischer Werke.
(Jakob der Lügner, Goya – oder der arge Weg der Erkenntnis, Till Eulenspiegel, Der Untertan)