Kino Art Radnická

Brněnská 16, mezinárodní festival krátkých filmů / Brno 16 International Short Film Festival

Program festivalu

12. — 15. 10.

for English scroll down…

b16_zatim_4

Brněnská 16
Umění posiluje
57. ročník mezinárodního festivalu krátkých filmů
www.brno16.cz

V říjnu proběhne v Kině Art jeden z nejstarších filmových festivalů u nás, Brněnská 16, která se zaměřuje již od roku 1960 na nejrůznější podobu krátkých filmů. Letošní téma reprezentuje úderné motto Umění posiluje, které se promítá do doprovodného programu a vizuálu festivalu. Do soutěžní části programu se probojovalo 39 snímků z 22 zemí z více než 600 přihlášených filmů. Největší zastoupení bude mít letos již tradičně Polsko a trochu netradičně Írán. Soutěžit budou ale také filmy z Izraele, Číny, Německa, Indonésie, USA a dalších zemí. Českou republiku bude reprezentovat atmosférický studentský snímek Lesapán režiséra Pavla Soukupa. Diváci holdující žánrovým filmům se mohou těšit na dvě pocty hororové kinematografii, muzikál a několik komedií. Na vážnější notu zahrají sociální dramata. Zastoupeny jsou filmy animované i experimentální. O nejlepším filmu a vítězi festivalu rozhodne mezinárodní pětičlenná porota vedená izraelským filmařem a badatelem Anerem Premingerem.

b16_zatim_3

Kromě hlavního soutěžního programu festival nabízí i rozsáhlý doprovodný program. Ten je tvořen dramaturgicky ucelenými filmovými bloky (letos například blok asijských kraťasů, archivní pásmo o oficiální a neoficiální podobě umění, retrospektiva amatérského filmaře Romana Kazdy, lego filmy a workshop na lego animaci, Československá 16 atd.) Kino Art ožije nejen filmem, ale také vášnivými festivalovými diskuzemi a výstavami. Například to bude výstava panoramat, loutek a kulis Šmejkalova divadla a také výstava v toaletní Galerii Krása.
Vzhledem k mezinárodnímu charakteru jsou všechny aktivity dvoujazyčné, všechny filmy jsou opatřeny anglickými titulky a diskuze jsou tlumočeny.

Vstupné:

Akreditace na celý festival činí 250 Kč.
Pro studenty, seniory a ZTP je připravena sleva 50 Kč.
Studenti středních škol mají vstupné na celý festival za 100 Kč (pouze na pokladně).  

b16_zatim_5

Brno 16
Art makes us stronger
57th International Short Film Festival
www.brno16.cz

One of the oldest Czech festivals, Brno 16, will take place this October in Kino Art. The festival has since 1960 focused on the various types of short films. This year’s theme is represented by a banging motto – Art Makes Us Stronger – which is also reflected in the off-programme and the visual side of festival. Selected from more than 600 submissions, this year’s contest will feature 39 films from 22 countries of the world. Largest amount of films is traditionally coming from Poland and slightly less-traditionally from Iran. There will also be films from Israel, China, Germany, Indonesia, the US, and other countries. Czech Republic will be represented by the atmospheric student film Lesapán by the director Pavel Soukup. Those audience members who prefer genre films can look forward to two homages to horror cinematography, one musical, and several comedies. Slightly more serious side of the festival will be represented by social dramas. Animated and experimental film will also be represented. The best film and the absolute winner of the festival contest will be selected by 5 members of international jury led by an Israeli filmmaker and researcher, Aner Preminger. Aside from the main programme, the festival also offers an extensive off programme, which consists of dramaturgically cohesive film blocks (this year for instance a block of Asian shorts, sequence from the archives about the official and unofficial side of art, retrospective of the amateur filmmaker Roman Kazda, lego movies and a workshop on lego animation, Czechoslovak 16, etc.). Film will not be the only thing that will make Kino Art come alive, though. There will also be multiple festival discussions and expositions. Considering the international character of the festival, all activities are bilingual, all films are accompanied by English subtitles, and all discussions are interpreted.

Accreditation:

Accreditation for the entire festival costs CZK 250.
Students, seniors, and ZTP pay CZK 50 less.