Kino Art Radnická

Audiovize 2016

Program festivalu

25. — 27. září

audivize3

Přehlídka hraniční audiovizuální tvorby Audiovize 2016 se letos odpoutá od jednoduché opozice zvuku a obrazu a prozkoumá motiv „hranice“ v obecnějším smyslu. Jak naznačuje podtitul druhého ročníku „před oponou / za oponou“, vybrané filmy nabídnou neotřelý pohled na jeviště i do zákulisí. Nejen v tom klasickém divadelním, ale také v širším přeneseném smyslu. Úvahy nad tím, jak naše životní role ovlivňuje bezprostřední okolí, budou vycházet z prostředí fotbalového stadionu, obrovské nákladní lodi nebo královských komnat.