Kino Art Radnická

Art Brut 2016

Program festivalu

19. — 20. září

artbrut11

Art Brut je přehlídkou filmů a videosnímků zaměřených na pozoruhodný fenomén art brut či outsider art v tom nejširším významovém pojetí.

Poutníci fantazií
Tento název byl zvolen, protože právě imaginaci, originální kreativitu a opravdové hledání sebevyjádření tvůrců lze považovat za konstantní a určující rysy marginální tvorby.
Filmy – Insitné umenie; Dřevo, kámen, beton; Pútníci fantazie, Liptovské pastorále

Barvy ticha
Působivý filmovým dokumentem věnovaným jedinečnému místu v Guggingu – Domu umělců. V době vzniku filmu byl sídlem čtrnácti pacientů se schizofrenií: dvanácti malířů a dvou básníků. Někteří jsou ve světě art brut dobře známí: Hauser, Walla, Tschirner.

artbrut33

V zemi Kollombye?
Film vypráví o životě a díle jednoho z předních tvůrců Guggingu, který se jmenoval August Walla (1936–2001). Snímek uvádí psychiatr dr. Leo Navratil, který také ve filmu vede rozhovory s umělcem, jenž od roku 1983 žil v Domě umělců a během této doby vytvořil uzavřený umělecký vesmír, který jej řadí mezi nejvšestrannější umělce art brut.

Sava Sekulič samouk
Dokumentární film srbského režiséra Slobodana D. Pešiče z roku 2014 je obrazovým medailonem světově uznávaného spontánního malíře Savy Sekuliče (1902–1989), který se narodil v Chorvatsku a zemřel v Bělehradě.

August Walla!
Filmová koláž rakouské režisérky Sylvie Kummer z roku 2012 je pokusem postihnout ve zkratce bohatou a různorodou výtvarnou tvorbu jedné z největších osobností Guggingu Augusta Wally s použitím dříve natočených snímků.