Kino Art Radnická

Visions of Light

7. – 9. listopadu
Každý rok si kladu otázku, co činí zrovna ten současný ročník Visions of Light výjimečným? Dá se říci, že náš festival chce nabídnout filmy, které lidi zaujmou, pohltí, a také zmatou, které se jich vnitřně dotknou svou naléhavostí, a tím jim rovněž přinesou požitek. A to je moje motivace. To mě každý rok přiměje na přehlídce pracovat, abych mohl bez zábran předvést v této zemi na velkém plátně filmy, které miluji. Jsou to díla mých hrdinů, jako je Preston Sturges, Erich von Stroheim a další. | Duncan Handy |