Kino Art Radnická

Co je Kinoškola

Centrum pro filmovou a audio10461476_1641641282762945_5475592035830385183_nvizuální výchovu při Kině Art – Kinoškola – se zaměřuje na oblast neformálního vzdělávání dětí, mládeže a dospělých v oblasti kinematografie a filmové tvorby.

Snažíme se o kritický, kreativní a kulturní přístup k filmu a o jeho šíření. Nabízíme proto jak projekce pojené s teoretickým výkladem, tak praktické workshopy zaměřené na samotnou filmovou tvorbu.

Naše programy jsou určené pro veřejnost i pro školy. V případě animačních workshopů pro školy nabízíme i individuálně modulované programy jak v prostorách kina, tak přímo ve školách.

Mimo programů zaměřených na filmovou animaci školám nabízíme speciální projekce s výkladem zaměřeným dle věkových kategorií, témat a osnov. Pro pedagogy organizujeme vzdělávací semináře v oblastí filmové výchovy a aplikace klasických filmových animačních technik ve výuce.

 

Více o našich programech v sekci Programy a kurzy

Kontakt: 

Facebook Kinoškoly

YouTube kanál Kinoškoly