Kino Art Radnická

Všechny moje děti

Všetky moje deti | 2013 | Ladislav Kaboš | Slovensko / Česko | 90'

Není zcela bezpředmětnou otázkou, zda je pro mnohé diváky dokument s romskou tematikou vůbec ještě žádaným podnětem k zamyšlení. V případě dokumentu Všechny moje děti však nelze pochybovat, že se jedná o podnět bezezbytku žádoucí. Zkušený slovenský dokumentarista Ladislav Kaboš ve svém nejnovějším dokumentárním filmu konfrontuje usilovnou snahu misionáře Mariána Kuffy s dědičně se prohlubující bídou východoslovenských romských osad. Divák se tak dostává do situace pozorovatele reálného střetu hluboké víry s téměř beznadějnou apatií. Hlavní protagonista kněz Kuffa vykonává svoji misijní činnost už přes dvacet let, během níž pomohl bývalým vězňům, narkomanům či bezdomovcům. Spolu s těmito „svými dětmi“ stačil dokonce postavit domov pro postižené a znevýhodněné jedince. Jeho osud se stal předmětem Kabošova dokumentárního zájmu již v jeho dřívější tvorbě. V novém dokumentu se Kaboš zaměřil na Kuffovu další misii, kterou byla pomoc Romům ve dvou osadách. Čtyřleté natáčení představovalo nejen náročný, ale mnohdy i nebezpečný projekt.

Kaboš s neobyčejnou přirozeností zachycuje provázanost bídných životních podmínek s bídnými podmínkami morálními. Zda-li je materiální bída příčinou, nebo naopak důsledkem této kolektivní mravní krize, je potřeba nechat na divákovi samotném. A jak reflektuje svoji zkušenost režisér? „Všimli jsme si, že lidé pomalu začali měnit svoje smýšlení. Na začátku chtěli jen brát. Přišli na faru nebo někam na úřad a jen natahovali ruce. Díky Marošovi začali přemýšlet i nad tím, jak by se mu za pomoc mohli odvděčit.“

/Tomáš Hlaváček/

ČSFD | IMDB

Program

Ne 4.5.
19:00
Sál malý SK 80
Po 5.5.
19:00
Sál malý SK 80