Kino Art Radnická

Till Enšpígl

Till Eulenspiegel | 1975 | Rainer Simon | NDR | 100'

V předvečer selské války se krajem potuluje podivín a provokatér Till Enšpígl. Poráží mocné tohoto světa jejich vlastními zbraněmi a lidu se pokouší otevřít oči. Na hradě anachronického rytíře Kunze hraje blázna, aby odsud odešel se stejně hrubým gestem, s jakým ho Kunz předtím přijal. Na hradě vévody Heinricha se nechá najmout jako slovutný malíř k vyzdobení slavnostního sálu. Měsíce se nechá hostit a výsledek své barevné orgie prezentuje jako umění, kterému rozumí jen pravověrní. Till se pohybuje z jedné mezní situace do druhé, aniž by přitom ztrácel náladu, drzost či styl.

Příběh lidového šprýmaře Tilla je poprvé zachycen v lidových knihách z 16. století a poté zpracován mnoha autory. Literární předlohou filmového zpracování z roku 1975 je kniha Christy Wolf Till Eulenspiegel.
dojemné, vtipné a fatální
tragikomoedie.com

Legendární kašpar v roli opozičního ducha.
tragikomoedie.com

 

Am Vorabend des Bauernkrieges zieht ein Narr und Provokateur durch die Lande – Till Eulenspiegel. Er schlägt die Mächtigen dieser Welt mit ihren eigenen Mitteln und versucht den einfachen Leuten die Augen zu öffnen. Auf der Burg des anachronistischen Ritters Kunz spielt er den Narren, um danach mit der gleichen groben Geste, mit der er empfangen wurde, von dannen zu ziehen. Am Hof des Fürsten Heinrich übernimmt er die Ausmalung eines Festsaals, lässt sich monatelang gut beköstigen und präsentiert dann seine wüste Farbenorgie als Kunst, die nur jene verstehen, die rechten Glaubens sind. Till bewegt sich von einer brenzligen Situation in die nächste, und verliert dabei weder seinen Humor noch seine Dreistigkeit und seinen Stil.

Die Geschichte des volksnahen Spaßvogels Till wurde erstmals in Volkserzählungen aus dem 16. Jahrhundert entdeckt und später von vielen Autoren bearbeitet. Als literarische Vorlage für die filmische Adaption von 1975 dient Christa Wolfs Till Eulenspiegel.
rührend, fatal und humorvoll
tragikomoedie.com

Der legendäre Narr als oppositioneller Geist.
tragikomoedie.com

ČSFD | IMDB

Program

Pá 25.10.
20:30
Sál malý DAS FILMFEST GER | titulky CZ 90 Kč