Kino Art Radnická

Pouze nitrožilně

Nil by Mouth | 1997 | Gary Oldman | Velká Británie / Francie | 128'

Režijní debut herce Garyho Oldmana popisuje syrové životní podmínky na londýnském předměstí. Oldman se vrací k vlastnímu dětství a bez okolků dává nahlédnout přímo do rozpadajících se domů, rozkládajících se rodinných vazeb a temných koutů existence nižších vrstev. V silně emocionálním dramatu se novodobí sídlištní outsideři probojovávají marasmem svých životů a perou se s okolím i vlastními démony s urputnou snahou přežít a zůstat člověkem.


Directorial debut of actor Gary Oldman describes raw living conditions in the London suburbs. Oldman goes back to his childhood and unceremoniously gives a direct insight into the crumbling buildings, decaying family ties and dark corners of the existence of the lower classes. In a highly emotional drama, the modern-day suburb outsiders fight through the mess of their lives, fight with the daemons surrounding them and their own with best efforts to survive and remain human.

ČSFD | IMDB

Program

So 9.11.
16:00
Sál Radnická 4 VISIONS EN | titulky CZ 90 Kč