Kino Art Radnická

Poddaný

Der Untertan | 1951 | Wolfgang Staudte | NDR, | 100'

Diederich Heßling je choulostivé, submisivní dítě, které se všeho bojí. Brzy pozná, že člověk se musí poddat moci, aby sám mohl mít nad druhými vládu. Jeho mottem se stává „nahoru se klanět, dolů dupat.” Tak prochází svou životní drahou od berlínského studenta k majiteli papírny, udává svého konkurenta a spřádá zrádný komplot se zkorumpovanými sociálními demokraty a členy městské rady. A konečně dostává příležitost splnit si své největší přání: pronést zahajovací řeč u nového památníku císaři. Vše jde podle plánu až do okamžiku, kdy vypukne bouřka…

Sociální satira Poddaný odhaluje krutou a bezcitnou tvář společenského kariéristy, který jde přes mrtvoly k vytouženému cíli jako věrný služebník svých vládců a nelítostný vládce svých podřízených. Předlohou byl stejnojmenný román známého německého protifašistického bojovníka a spisovatele Heinricha Manna.
Brilantní a kousavá satira o duchu poddanství a o prušáctví, falešně vnímaném jako národní šovinismus – podle stejnojmenného románu Heinricha Manna.
Lexikon des Internationalen Films

Tento film DEFA… byl v klimatu studené války drzou provokací cenzury Spolkové republiky Německo.
kino-zeit.de

 

Diederich Heßling ist ein verweichlichtes, autoritätshöriges Kind, das sich vor allem fürchtet. Schnell erkennt er, dass man der Macht dienen muss, wenn man selbst Macht ausüben will. „Nach oben buckeln und nach unten treten“ wird von nun an seine Lebensmaxime. So macht er seinen Weg vom Berliner Studenten bis zum Besitzer einer Papierfabrik, denunziert seinen Konkurrenten und schmiedet ein betrügerisches Komplott mit den korrumpierten Sozialdemokraten im Stadtrat. Schließlich geht sein größter Wunsch in Erfüllung: die Einweihung eines Kaiserdenkmals, bei der er die Festansprache hält. Alles läuft nach Plan, bis ein Gewitter hereinbricht…

Die Sozialsatire Der Untertan enthüllt das grausame Gesicht eines gesellschaftlichen Aufsteigers, der zu seinem ersehnten Ziel über Leichen geht – als treuer Diener der Herrschenden und unbarmherziger Herr für die, die ihm untergeordnet sind. Die literarische Vorlage ist der gleichnamige Roman des bekannten deutschen Schriftstellers und Antifaschisten Heinrich Mann.
Brillante und beißende Satire auf den Untertanengeist und das als nationaler Chauvinismus missverstandene Preußentum – nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Mann.
Lexikon des Internationalen Films

Der Defa-Film… schlug im Klima des Kalten Krieges als diffamierende Provokation bei der Zensur der Bundesrepublik Deutschland ein.
kino-zeit.de

ČSFD | IMDB

Program

Ne 27.10.
18:15
Sál malý DAS FILMFEST GER | tit/subs CZ/EN 90 Kč