Kino Art Radnická

Museum Hours

Museum Hours | 2012 | Jem Cohen | Rakousko / USA | 106'

Johann, kustod v nádherném vídeňském Uměleckohistorickém muzeu, potkává tajemnou cizinku Anne. Ta přijela do Vídně za svojí těžce nemocnou vzdálenou příbuznou. Anne nikdy předtím v Rakousku nebyla, má málo peněz a bez cíle bloumá městem. Útočiště najde právě v muzeu. Se směsicí nedůvěry a zvědavosti jí Johann nabídne pomoc. Muzeum se pro ně stává tajemnou křižovatkou, na které začíná cesta za poznáním – jejich vlastních životů, města i uměleckých děl, která odrážejí a zároveň formují svět. Museum Hours je film o životě, lásce, umění a mnohém dalším. Od premiéry v soutěži na MFF v Locarnu byl promítán na více než 50 festivalech po celém světě.

…klidný, úžasný, rafinovaný film.
The New York Times

Staří mistři a sladká tajemství.
The New York Times

Film jako pohodová procházka muzeem
Kleine Zeitung

Zábavný dokumentární hraný film o výzvě důkladně nahlédnout do života a umění
Günter Pscheider, RAY

 

Johann, Museumswärter im prächtigen Wiener Kunsthistorischen Museum, begegnet Anne, einer ausländischen Besucherin, die aufgrund eines Krankheitsfalls in der Familie nach Wien gerufen wurde. Anne war nie zuvor in Österreich, hat wenig Geld und wandert ziellos durch die Stadt. Im Museum findet sie Zuflucht. Mit einer Mischung aus Misstrauen und Neugier bietet ihr Johann seine Hilfe an. Das Museum wird für sie zu einer mysteriösen Wegkreuzung, an der eine Entdeckungsreise beginnt – in ihrer beider Leben, die Stadt sowie die Art und Weise, wie Kunstwerke die Welt widerspiegeln, und letztlich auch formen.

Museum Hours ist ein Film über das Leben, die Liebe, die Kunst und vieles mehr. Seit seiner Premiere im Wettbewerb des IFF Locarno war der Film bereits auf über 50 Festivals rund um den Globus vertreten.
… ein ruhiger, großartiger, raffinierter Film.
The New York Times

Alte Meister, süße Mysterien.
The New York Times

Ein Film wie ein gemütlicher Museumsspaziergang
Kleine Zeitung

Kurzweiliger dokumentarischer Spielfilm über die Herausforderung, im Leben und in der Kunst genau hinzusehen
Günter Pscheider, RAY

ČSFD | IMDB

Program

St 23.10.
18:15
Sál malý DAS FILMFEST GER/EN | tit/subs CZ/EN 90 Kč