Kino Art Radnická

Láska šílená

Amour fou / 2014 / Jessica Hausner / Rakousko / Lucembursko / Německo / 96'

German synopsis bellow

Suicide-Dating v Berlíně v době romantismu: básník Heinrich chce láskou překonat neodvratnou smrt. Sestřenice Marie jeho návrh vydat se společně vstříc smrti kategoricky odmítne. Ani Henriette, mladou manželku jednoho známého, se mu zpočátku nedaří pro svůj plán získat. Když se ovšem Henriette dozví, že je smrtelně nemocná, nabídka jí najednou začne připadat lákavá… Inspirována společnou sebevraždou básníka Heinricha von Kleista a jeho partnerky Henriette Vogel v roce 1811, natočila Jessica Hausner „romantickou komedii“, podobenství o ambivalenci lásky. Přísně komponovanými záběry a černým humorem vykresluje film německé vyšší vrstvy 19. století, které se Kleistovi a jeho blouznění spíše vysmívaly. Láska šílená byla v premiéře uvedena na letošním festivalu v Cannes, v sekci Un Certain Regard.

Láska šílená je dosud nejinteligentnější a nejpromyšlenější práce J. Hausner; film o romantickém konceptu lásky a jeho ztroskotání. Tento film by mohl soutěžit i o Zlatou palmu.
wienerzeitung.at

Jessica Hausner natočila film o lásce, ale není to naivní romantické blouznění nebo snad dokonce Láska šílená plná rozkoše a vášně, jak by se podle názvu filmu mohlo zdát.
wienerzeitung.at

amour_fou2

Suicide-Dating in Berlin zur Zeit der Romantik: Der Dichter Heinrich hat den Wunsch, durch die Liebe den unausweichlichen Tod zu überwinden. Seine Cousine Marie lässt sich aber partout nicht davon überzeugen, gemeinsam mit Heinrich in den Tod zu gehen. Auch Henriette, die junge Ehefrau eines Bekannten, kann er zunächst nicht für seinen Plan gewinnen. Doch als sie erfährt, dass sie sterbenskrank ist, findet sie Gefallen an dem Angebot… Inspiriert vom Suizid des Dichters Heinrich von Kleist und seiner Sterbepartnerin Henriette Vogel im Jahre 1811 schuf Jessica Hausner eine „romantische Komödie“, eine Parabel auf die Ambivalenz der Liebe. In streng komponierten Bildern und schwarzhumorigen Dialogen zeigt der Film die deutsche Oberschicht des 19. Jahrhunderts, von der Kleist mit seiner Schwärmerei eher belächelt wurde. Amour Fou wurde in Cannes 2014 in der Reihe Un Certain Regard uraufgeführt.

Amour Fou ist Hausners bislang klügste, durchdachteste Arbeit; ein Film über das romantische Konzept von der Liebe, und wie es scheitert. Man hätte diesen Film durchaus gerne auch im Wettbewerb um die Goldene Palme gesehen.
wienerzeitung.at

Jessica Hausner hat einen Film über die Liebe gedreht, aber es ist keine naive Schwärmerei über romantische Gedanken oder gar eine von Lust und Leidenschaft getragene „Amour Fou”, wie der gleichlautende Filmtitel suggerieren könnte.
wienerzeitung.at

ČSFD | IMDB

Program

Čt 1.1.
00:00
Sál Radnická 4 MIMIkiNO GER / titulky CZ 60