Kino Art Radnická

Křižáček

Česká republika / Itálie / 2017 / Václav Kadrnka / 90’

Jednoho dne se z domova vytratí jediný syn rytíře Bořka. Sám vyrazí na křížovou výpravu do Svaté země osvobodit Kristův hrob. Rytíř Bořek vyrazí v synových stopách.
Režisér Václav Kadrnka se inspiroval u básně Jaroslava Vrchlického a natočil metaforu o putování. Ovšem namísto aby se poutníci jeden k druhému přibližovali, vzdalují se od sebe v prostoru i čase.

Little Crusader

One day the only son of knight Bořek disappears from his home and sets off on a crusade to the Holy Land to liberate the grave of Jesus Christ. Knight Bořek decides to follow in his footsteps. Director Václav Kadrnka was inspired by a poem by Jaroslav Vrchlický and filmed this metaphor about wandering. Only instead of having the two wanderers getting closer and closer to each other, they keep drawing apart with each step in both time and space.

ČSFD | IMDB

Program

Čt 3.8.
18:00
Sál Radnická 4 česky 120
Ne 6.8.
20:30
Sál Radnická 4 česky 120
Po 21.8.
20:30
Sál Radnická 4 česky 120
Út 29.8.
18:00
Sál Radnická 4 česky 120