Kino Art Radnická

Ikarie XB 1

Ikarie XB 1, 1963, Jindřich Polák, Československo, 82'

English synopsis below

Je 2. polovina 22. století a kosmická loď Ikarie XB 1 putuje k Alfě Centauri za průzkumem mimozemských forem života. Její posádka, složená z vědeckých kapacit různých oborů, je daleko od sluneční soustavy vystavena neznámým, nepředstavitelným hrozbám. Ale veze si s sebou i řadu svých všedních lidských starostí a radostí. Kališovy černobílé obrazy v širokoúhlém formátu, Liškova novátorská elektronická hudba a přesvědčivé kulisy i kostýmy vytvářejí stylisticky vytříbený fikční svět daleké budoucnosti. Civilní výkony české herecké elity mu pak dodávají nečekanou přirozenost a psychologický rozměr. Autoři se při psaní scénáře volně inspirovali románem Stanisława Lema K mrakům Magellanovým. Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že se ubránili prvoplánové a dobově poplatné politizaci, které žánr sci-fi často podléhal. Nepostavili proti sobě dva konkurenční systémy, žádný pomyslný východ a západ, nýbrž naději v lepší, morálně vyspělejší lidstvo a „sebranku“ 20. století, která po sobě zanechala jen samou zkázu.

Když byla loni v létě „Ikarie XB 1“ vypálena z odpalovací rampy pražského premiérového kina mezi filmové diváky, shodovala se naše filmová kritika zhruba v tom, že to byl „další nezdařený pokus“. Dalo by se říci, že první stupeň této „rakety“ v atmosféře hustě nasycené naší náročnou kritikou, nezapracoval dost spolehlivě. „Ikarie XB 1“ se podle výpočtu odborníků vychýlila z „předem určené dráhy“ a podle dochovaných zpráv byla předurčena k zániku. Veřejnost, poslušna věrohodnosti zpráv z tisku vzala tyto výpočty na vědomí a na nešťastnou „Ikarii“ (snad proto, že na ní nebyla lidská posádka) se zapomnělo.

Žijeme ve století techniky a atomu – a tak se dějí čas od času divy. Jakmile opustila naše „Ikarie“ zmíněnou atmosféru, jakmile odpadl první stupeň a přestala na ni působit suchozemská tíže, získala československá filmová raketa svou fantastickou přitažlivost.

[JtB, Ikarie letí světem! Záběr 15, 15. 5. 1964, s. 2.]

Ikarie XB 1

It’s the 2nd half of the 22nd century and the spaceship Ikarie XB 1 is traveling towards Alfa Centauri to carry out research of extraterrestrial forms of life. Its crew, consisting of scientific masterminds from various fields, is subjected to unknown and unimaginable threats. It is, however, also carrying a range of everyday woes and joys of human lives. Kališ’s black-and-white paintings in wide-screen format, Liška’s innovative electronic music and convincing sets and costumes create a stylistically refined world of a remote future. In addition, the performances of the Czech acting elite add an unexpected naturalness as well as psychological dimension. The authors were loosely inspired by Stanisława Lem’s novel, The Megallanic Cloud. It is also important to mention that this film resisted to the one-dimensional contemporary politicization which science fiction often succumbed to at the time. They did not put two systems against each other, there was no “east” and “west”, but rather hope in better and morally more mature humankind and the 20th century “rabble” which left the planet in ruins.

ČSFD | IMDB

Program

St 21.3.
18:15
Sál Radnická 4 FILMOVÝ KLUB PONREPO V ARTU CZ / sub EN 100 / 80 / 50 kč