Kino Art Radnická

Blade Runner

Blade Runner / 1982 / Ridley Scott / USA, Hong Kong, Velká Británie / 117'

Po projekci bude následovat debata s Kamilem Filou a a Radomírem D. Kokešem.

Úkolem samotářského detektiva Ricka Deckarda je stopovat a eliminovat replikanty, kteří jsou k nerozpoznání od lidí a na Zemi nemají co pohledávat. Během svého pátrání za skupinou rebelských replikantů se vypraví i do Tyrell Corporation, koncernu, jenž replikanty vyrábí. Zde se setkává s krásnou Rachael, která je o svém lidství zcela přesvědčená, ačkoliv skutečným člověkem není. Deckard na replikanty nahlíží jako na podřadné věci, ale díky sblížení s Rachael začíná o svém vyhraněném názoru pochybovat. Skutečně jsou replikanti od lidí natolik odlišní a je třeba je na Zemi vyhladit, jak Deckardovi nařizují jeho velitelé? Kdo je víc člověk, replikant, jehož životní cyklus trvá čtyři roky, nebo člověk, který jej bez milosti a soucitu stvořil?

roy_batty

A solitary detective Rick Deckard´s task is to stop and eliminate replicants that are indistinguishable from people and forbidden to stay on Earth. During his search for a group of rebellious replicants, he also goes to Tyrell Corporation, the replicants producing corporation. There he meets a beautiful Rachael, who is deeply convinced of her humanity, although she is not a real human being. Deckard looks down on replicants as on inferior things, but a close relationship with Rachael makes him doubt his clearly defined opinion. Are replicants really that different from people that it is necessary to eliminate them on Earth as his leaders command? Who is more human? A replicant, whose life cycle lasts 4 years or a human, who created him without mercy and compassion?

ČSFD | IMDB

Program

So 19.3.
20:00
Sál Radnická 4 FUTURE GATE EN / titulky CZ 100