Kino Art Radnická

Bezstarostní jezdci, zuřící býci

Easy Riders, Raging Bulls: How the Sex, Drugs and Rock 'N' Roll Generation Saved Hollywood | 2003 | Kenneth Bowser | Kanada / Velká Británie | 119'

Jak generace sexu, drog a rock and rollu zachránila Hollywood! Na motivy bestselleru Petera Biskinda, dlouholetého redaktora amerického filmového měsíčníku Premiere, vznikl jeden z nejlepších dokumentů o generaci filmových tvůrců 60. a 70. let, kteří od základu rozkopali továrnu na sny. Peprné skandály, závislosti a osobní tragedie, tvůrčí arogance, ale i obrovská invence, cit a odvaha a obchodnická jasnozřivost. Z pohledu do tavícího kotle zlaté éry moderního Hollywoodu se vám zatočí hlava. Bude to divoká jízda!


How the generation of sex, drugs and rock and roll saved Hollywood! Based on the bestselling book by Peter Biskind, the long-time editor of the American monthly film magazine Premiere, originated one of the best documentaries about the generation of filmmakers from the 60’s and 70’s who completely destroyed the dream factory. Racy scandals, addictions and personal tragedies, creative arrogance but also an immense inventiveness, sensitivity, courage and business clairvoyance. From just looking into the melting pot of modern Hollywood’s golden era, your head would spin. It’s a wild ride!

ČSFD | IMDB

Program

So 9.11.
19:00
Sál Radnická 4 VISIONS EN | titulky CZ 90 Kč