Kino Art v Distillery

Meeting Brno v Kině Art

Program festivalu

22.–30. května

saull

Program probíhá v rámci kulturní akce Meeting Brno
Na web Meeting Brno sem!

První ročník festivalu s názvem Meeting Brno vychází z idejí a plodů Roku smíření. Jeho hlavním tématem jsou ztracené / nalezené domovy, tedy téma, které bylo palčivým problémem v poválečném středoevropském prostoru, stejně tak, jako se jeví v tom dnešním.