Kino Art Radnická

Douglasova poznámka pod čarou, únor 2014

blog_projekt100Kino Art přináší skvělou příležitost vidět opět na plátně snímek Godfreye Reggia Koyaanisqatsi z roku 1982. Ten si i po více než třiceti letech od premiéry uchoval schopnost svou precizně promyšlenou asociativní formou a kongeniálním spojením toku obrazů s minimalistickou hudbou Philipa Glasse uhranout diváka na řadě úrovní vnímání a chápání. Koyaanisqatsi má spoustu interpretací všech svých složek od ateistických po velmi teistické. Film by se dal analyzovat na úrovni rozličné povahy prvků samotných záběrů, vztahů mezi záběry, mezi záběry a zvukem, mezi jednotlivými tematickými bloky atp. Avšak podobně jako u dalších dvou dílů Reggiovy trilogie – Powaqqatsi (1988) a Naqoyqatsi (2002) – je největší devizou díla jeho otevřenost: relativní významová neproklamativnost, kdy rétorická argumentace stojí výrazně na pozadí dominujících kategorických funkcí. Jinými slovy, Koyaanisqatsi především ukazuje, zpomaluje, zrychluje a vybírá. Jakkoli přitom však zároveň klade dílky skládačky vedle sebe s cílem vyvolat význam neobsažený ani v jednom z obrazů, tak nikdy nepracuje s banálními symbolickými vazbami. S takovými, jež by z něj dělaly primitivní aktivistický plakát a/nebo instantní pseudomystický zážitek pro midcultové publikum, jako jsou třeba Baraka – Odysea Země (1992) nebo Dogora (2004). Doufejme, že se na plátně dočkáme i Reggiova po dlouhé přestávce nového filmu Visitors (2013) – ale než se tak stane, vychutnejme si na tomtéž plátně jeho naopak úplně první snímek Koyaanisqatsi.

| Radomír D. Kokeš |

Film můžete vidět během ledna a února